گروه بین‌المللی مشاوره حقوق کسب و کار (IBLA)

 

دپارتمان بین‌المللی مشاوره حقوق کسب و کار* (IBLA)، در قالب یک دپارتمان از هولدینگ گروه بین‌المللی توسعه پایدار، به ارائه‌ی خدمات حقوقی می‌پردازد.

این دپارتمان همراه با شبکه‌ی همکاران حقیقی و حقوقی خود و با تمرکز بر خدمات میان‌رشته‌ای علم حقوق با علوم مدیریت، اقتصاد و برندینگ، نقش خود را در حوزه‌های مرتبط با کسب‌وکار و متناسب با نیاز اشخاص (Tailor Made) ایفا می‌نماید.

 

*International Business Law Advisory